DS 428:2009 ( Tilbagetrukket )

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.
Naturlige ventilationsanlæg skal udføres iht. denne norm i den udstrækning at de kan sidestilles med mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder ikke for anlæg, hvis hovedformål er at fjerne forurening frembragt ved industrielle eller industrilignende processer eller oplag men den gælder for anlæg, som skaffer den fornødne erstatningsluft.
Normen tager ligeledes ikke sigte på at angive eventuelle supplerende brandtekniske foranstaltninger
til brandsikring, hvis anlægget også skal anvendes til røgudluftning eller brandventilation.
Normen dækker alene brandtekniske forhold. Vedr. udførelse i øvrigt af mekanisk ventilationsanlæg
henvises til DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg.

Erstatter:


Antal sider: 48

Udgivet: 2009-07-24

Godkendelsesdato: 2009-06-16

Tilbagetrækningsdato: 2012-07-09

Internationale relationer :

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg

Varenummer: M234107


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127