• Standard
  • DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021

DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Dette er en konsolideret udgave, hvori ændringer fra Tillæg 1 og 2 er indarbejdet og markeret i teksten.

Indarbejdelse af tillæg 1 og 2 omfatter en række mindre præciseringer og mindre ændringer, som bl.a. omfatter ændringer til:

- overgangsperiode for dokumenterede brandtestede kanaler
- krav til aggregaters isoleringsmateriale
- montering af brandspjæld væk fra væg
- brandsikringsspjæld monteret i boliger
- brandtætninger af gennemføringer
- taggennemføringer
- bæringer for lodret monterede kanaler
- ventilering af teknikum
- ekstra beregningsmodel for både decentrale og røgventilerede systemer
- naturlig ventilation af garageanlæg
- fejlgrænser for nøddrift
- forsyningskrav til pålidelig forsyning.

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.

Pr. 2021-09-02 er rettelsesbladet DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021/Ret.1:2021 indarbejdet standarden. Rettelsen er dermed ikke indarbejdet i udgaver af 428:2019+Till.1+Till.2:2021 distribueret før 2021-09-02.


Antal sider: 106

Udgivet: 2021-06-01

Godkendelsesdato: 2021-05-31

Internationale relationer :

ICS: 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M350299


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127