DS 428:2019/Till.1:2020 ( Tilbagetrukket )

Brandsikring af ventilationsanlæg – TILLÆG 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.

Antal sider: 3

Udgivet: 2020-09-03

Godkendelsesdato: 2020-09-03

Tilbagetrækningsdato: 2021-06-01

Internationale relationer :

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg

Varenummer: M343459


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127