DS 432:2000 ( Tilbagetrukket )

Norm for afløbsinstallationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

Beskrivelse

Denne norm gælder for afløbsinstallationer til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og til nedsivning. Normen gælder også for afløbsinstallationer for mødding-vand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere. Normen gælder for såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af normen.

Erstatter:


Antal sider: 98

Udgivet: 2000-08-08

Godkendelsesdato: 2000-06-28

Tilbagetrækningsdato: 2009-07-24

Internationale relationer :

ICS: 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: 42602


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-315