DS 432:2009/Ret. 1:2018 ( Tilbagetrukket )

Norm for afløbsinstallationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne norm gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og til nedsivning.
Normen gælder for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.
Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.

Reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. kan også udføres med materiel og metoder, der også var tilladt efter gældende regler på afløbsinstallationens udførelsestidspunkt.

Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af normen.
De overordnede krav i punkt 2 gælder for alle typer af afløbsinstallationer, herunder de i punkt 8 anførte særlige afløbsinstallationer.
Kravene og anvisningerne i kapitlerne 3-7 sigter primært på afløbsinstallationer, som de traditionelt udføres i Danmark. Der er således tale om gravitationssystemer, hvor begrænsning af tryk-svingninger sker ved lufttilførsel gennem de vandførende ledninger, fx fra eventuelle udluftninger.
Vedrørende drænsystemer henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker.
Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.Antal sider: 3

Udgivet: 2018-05-18

Godkendelsesdato: 2018-05-01

Tilbagetrækningsdato: 2020-07-14

Internationale relationer :

ICS: 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: M316565


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-315