DS 432:2020

Afløbsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Hvad handler DS 432:2020 om?

Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning.

Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.

 

Hvad er omfattet af DS 432:2020?

Standarden gælder for nye installationer og for ændringer i eksisterende installationer, herunder flytning og udskiftning af materialer og komponenter. Hvor omfanget og helheden af installationen bevares, gælder standarden alene for de dele af installationen, der ændres.

Standarden anbefales ligeledes fulgt i forbindelse med reparationer.

Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af denne standard.

Kravene og anvisningerne i kapitlerne 5-11 omfatter afløbsinstallationer, som de traditionelt udføres i Danmark. Der er tale om gravitationssystemer, hvor begrænsning af tryksvingninger sker ved lufttilførsel gennem de vandførende ledninger, fx fra udluftninger.

Vedrørende drænsystemer henvises til DS 436.


Beskrivelse

Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning.
Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.
Standarden gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.
Ved ændringer såsom reparation, flytning eller udskiftning af installationerne, skal de nu gældende regler anvendes, for de dele af installationerne der ændres. Overgangsstykker, der anvendes, skal være egnet til formålet.


Antal sider: 92

Udgivet: 2020-07-14

Godkendelsesdato: 2020-07-14

Internationale relationer :

ICS: 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: M336306


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-315