DS 447:2005 ( Tilbagetrukket )

Norm for mekaniske ventilationsanlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og kan vedligeholdes på en teknisk og hygiejnisk forsvarlig måde blandt andet under hensyntagen til energieffektivitet. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.

Normen gælder for mekaniske ventilationsanlæg, herunder den mekaniske del af hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde én eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.

Normen gælder ikke for anlæg, hvis hovedformål er at fjerne forureninger frembragt ved industrielle eller industrilignende processer, men den gælder for anlæg, som skal skaffe den nødvendige erstatningsluft.

Normen dækker ikke de brandtekniske krav til ventilationsanlæg, der henvises til DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg.

Erstatter:


Antal sider: 36

Udgivet: 2005-08-02

Godkendelsesdato: 2005-06-15

Tilbagetrækningsdato: 2013-09-01

Internationale relationer :

ICS: 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg

Varenummer: 48146


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-313