DS 457:1986 ( Tilbagetrukket )

Dansk Ingeniørforenings norm for stinkskabe


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

Beskrivelse

Normen dækker de stinkskabe, som anvendes til at tilbagehold e gasser og dampe. Stinkskabe, der anvendes til ufarlige kem iske stoffer, til kortvarige demonstrationer, eksempelvis i forbindelse med fysik- og kemiundervisning, eller til stoffe r, som kræver særlig hensyntagen til specielle forhold, fald er uden for denne norms gyldighedsområde

Antal sider: 0

Udgivet: 1986-01-01

Tilbagetrækningsdato: 1993-03-31

Internationale relationer :

Varenummer: 4275