DS 457:1993 ( Tilbagetrukket )

Norm for stinkskabe


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

Beskrivelse

Normen dækker de stinkskabe, som anvendes til at tilbageholde gasser og dampe. Stinkskabe, der anvendes til ufarlige kemiske stoffer, til kortvarige demonstrationer, eksempelvis i forbindelse med fysik- og kemiundervisning, eller til stoffer, som kræver særlig hensyntagen til specielle forhold, falder uden for denne norms gyldighedsområde.

Erstatter:


Antal sider: 16

Udgivet: 1993-03-31

Godkendelsesdato: 1993-02-05

Tilbagetrækningsdato: 2007-06-21

Internationale relationer :

ICS: 71.040.10 - Kemilaboratorier. Laboratorieudstyr

Varenummer: 16545


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-360