DS 469/Till. 2:2007 ( Tilbagetrukket )

Varmeanlæg med vand som varmebærende medium - Dimensioneringsforudsætninger og energieffektivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

Beskrivelse

I DS 469:1991 erstattes 1.2 Gyldighedsområde af nedenstående:
Normen omfatter varmeanlæg,
- der har vand som varmebærende medium
- der har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyttede systemer varme
- hvor vandets temperatur forudsættes at være max 110 °C.
Normen omfatter ikke selve forsyningsanlægget, men kun de dele af forsyningsanlægget, som naturligt hører med til varmeanlægget.
Normen omfatter ikke brandtekniske krav.
Vedrørende relevante bestemmelser for tilstødende områder henvises til kapitel 8 i DS 469:1991.
VEJLEDNING: De i kapitel 2 anførte krav og forudsætninger kan også gøres gældende for andre typer af varmeanlæg, fx elvarmeanlæg.
Normen gælder således for fx fjernvarmevekslere og blandesløjfer i varmeanlægget samt for varmevekslere i brugsvandssystemet og varmeflader i ventilationsanlæg. Normen gælder ikke for selve forsyningsanlægget, fx kedel, varmepumpe eller fjernvarmestik og -hovedhaner. Forsyningsanlægget bør dog indrettes efter behovet i varmeanlægget.
Fjernvarmeforsyningsselskaber kan have vedtægtsmæssige bestemmelser for levering af varme og for tilslutningsarrangementer.

Antal sider: 6

Udgivet: 2007-10-15

Godkendelsesdato: 2007-10-04

Tilbagetrækningsdato: 2013-09-01

Internationale relationer :

ICS: 91.140.10 - Centralvarmeanlæg

Varenummer: M220162


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-316