DS 475:2012

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

Hvad handler denne standard om?

Normen gælder for etablering af ledningsanlæg i jord under hensyntagen til omgivelserne.
Normen gælder for indretning og udførelse af nye anlæg samt ved fornyelser, udbedringer eller udvidelser af bestående anlæg. Ved indgreb i bestående anlæg gælder normen ikke for de dele af anlægget, som ikke er omfattet af indgrebet.
Normen er en paraplystandard og dækker de ikke-ledningsspecifikke fysiske forhold. De ledningsspecifikke forhold vil fremgå af de respektive danske/europæiske standarder, der henvises til i teksten. Normen indgår i Transportministeriet/Vejdirektoratets ’ledningspakke’ som forskrift for, hvordan kravene til ledningslægning under veje skal udføres.
 

Hvem henvender standarden sig til?

Vejmyndighed, ledningsejere og entreprenører
 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Normen indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord.
 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Siden DS 475 blev udgivet i 1993 er der sket en stor udvikling, og der har været et behov for at opdatere normen ift. europæiske standarder på området samt at indarbejde tekniske rettelser fra DS 475/Till.1:1997 og skabe et samlet enkelt overblik.
Revisionen er sket med baggrund i DS/EN 1610, Lægning og prøvning af rør til afløbssystemer. I DS/EN 1610 indgår endvidere nationalt anneks (NA), som refererer til DS 475. Referencer til andre standarder er anført i teksten og listet under pkt. 2, Normative referencer
Der er bl.a. gennemført tilretning jf. DS 475/Til.1:1997 og indarbejdet referencer til ledningsspecifikke standarder. Der er endvidere indarbejdet nye metoder og henvisninger, fx til DS/EN 12889, som omhandler no-dig-metoder (opgravningsfrie metoder) til lægning af rør og ledninger, og standarder for afstivning af ledningsgrave.


Beskrivelse

Normen gælder for etablering af ledningsanlæg i jord under hensyntagen til omgivelserne.
Normen overordnes de eksisterende ledningsspecifikke normers bestemmelser for lægning af ledninger, hvad angår alle ikke ledningsspecifikke fysiske forhold. For ledningsspecifikke forhold er ledningsnormerne overordnede.
Normen gælder for indretning og udførelse af nye anlæg samt ved fornyelser, udbedringer eller udvidelser af bestående anlæg.
Ved indgreb i bestående anlæg gælder normen ikke for de dele af anlægget, som bevares.


Antal sider: 56

Udgivet: 2012-11-19

Godkendelsesdato: 2012-11-19

Internationale relationer :

ICS: 93.020 - Jordarbejde. Udgravninger. Fundering. Underjordisk arbejde

Varenummer: M264782


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-315

Indgår i