DS 700:2005 ( Tilbagetrukket )

Kunstig belysning i arbejdslokaler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Standarden fastlægger metoder og krav til en sikker og god udformning af kunstig belysning i arbejdslokaler med eller uden dagslysadgang ud fra de enkelte arbejdsarters karakter og vilkår. Standardens krav gælder for personer med normalt syn. For personer med synsdefekter eller aldersbetinget synsnedsættelse kan metoderne stadig benyttes, men der må tages særlige hensyn til de pågældende personers behov.

Standardens anvendelse forudsætter, at der tages stilling til, hvilke af de anførte metoder og krav der skal være gældende for det aktuelle belysningsanlæg.

I kapitel 3 er beskrevet en række krav, som giver en vis valgmulighed.

I kapitel 4 er kravene entydige og ufravigelse.

Standarden omfatter ikke udendørs arbejdssteder og særlige arbejdslokaer og -steder i sygehuse, tandlægeklinikker og idtrætsanlæg.

Erstatter:


Antal sider: 48

Udgivet: 2005-08-30

Godkendelsesdato: 2005-06-17

Tilbagetrækningsdato: 2014-06-01

Internationale relationer :

ICS: 91.160.10 - Indvendig belysning

Varenummer: 56900


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-061