DS/EN 1005-1 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 1: Terminologi og definitioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver termer og definitioner på begreber og afgrænsninger anvendt i EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4 og EN 1005-5. Grundlæggende begreber og generelle ergonomiske principper for maskinkonstruktion er omhandlet i EN 292-1, EN 292-2 og EN 614-1. Dette dokument er ikke anvendeligt for maskiner og udstyr fremstillet før CEN-udgivelse.


Antal sider: 20

Udgivet: 2010-02-12

Godkendelsesdato: 2008-11-11

Tilbagetrækningsdato: 2010-09-10

Internationale relationer : EN 1005-1:2001+A1:2008 IDT

ICS: 01.040.13 - Miljøbeskyttelse og sundhed. Sikkerhed (ordliste) 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M235069


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-182