DS/EN 1090-2:2018

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.520,00

Beskrivelse

Denne Europæiske Standard fastlægger krav til udførelse af stålarbejde såsom konstruktioner eller præfabrikerede komponenter fremstillet af:
– varmvalsede produkter af konstruktionsstål til og med styrkeklasse S700
– koldformede komponenter og beklædningsplader til og med styrkeklasse S700 (medmindre de er omfattet af EN 1090-4)
– varmvalsede eller koldformede produkter af austenitisk, austenitisk-ferritisk og ferritisk rustfrit stål
– varmvalsede eller koldformede hulprofiler, herunder valsede standardprodukter og valsede produkter efter ordre samt hulprofiler fremstillet ved svejsning.
For komponenter fremstillet af koldformede komponenter og koldformede hulprofiler, der er omfattet af EN 1090-4, har kravene i EN 1090-4 forrang frem for tilsvarende krav i denne Europæiske Standard.
Denne Europæiske Standard kan også anvendes til styrkeklasser til og med S960, forudsat at betingelserne for udførelse verificeres i henhold til pålidelighedskriterier, og at eventuelle yderligere krav specificeres.
Denne Europæiske Standard fastlægger krav, der oftest er uafhængige af stålkonstruktionens type og form (fx bygninger, broer, plade- eller gitterkomponenter), herunder konstruktioner der er påvirket af udmattelse eller seismisk last (jordskælv). Visse krav differentieres efter udførelsesklasse.
Denne Europæiske Sandard gælder for konstruktioner, der er dimensioneret efter den relevante del af EN 1993-serien. Spunsvægge, fortrængningspæle og minipæle konstrueret efter EN 1993-5 skal udføres i overensstemmelse med henholdsvis EN 12063, EN 12699 og EN 14199. Denne Europæiske Standard gælder kun for udførelse af stræk (waling), afstivninger og samlinger.
Denne Europæiske Standard gælder for stålkomponenter i kompositkonstruktioner af stål-beton, der er dimensioneret efter den relevante del af EN 1994-serien.


Antal sider: 206

Udgivet: 2018-06-27

Godkendelsesdato: 2018-06-25

Internationale relationer : EN 1090-2:2018 IDT

Varenummer: M296231


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 135
  • CEN/TC 135/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-1993

Indgår i