DS/EN 12101-2:2003 ( Tilbagetrukket )

Brandventilation - Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav og prøvningsmetoder til naturlige røg- og vameudsugningsventilatorer som er installeret som en forbindelse af et naturligt røg- og varmeudsugningssystem.

Antal sider: 44

Udgivet: 2003-11-07

Godkendelsesdato: 2003-10-21

Tilbagetrækningsdato: 2018-12-31

Internationale relationer : EN 12101-2:2003 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 27011


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191

Dansk udvalg

DS/S-008