DS/EN 124:1996 ( Tilbagetrukket )

Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer. Krav til konstruktion, typeprøvning, mærkning og kvalitetsstyring


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

Beskrivelse

Denne standard gælder for brønddæksler incl. karme med fri åbning op til og med 1000 mm til installation i områder for gående- og/eller kørende trafik. Denne standard gælder for hverken terrænbokse eller gulv- og tagbrønde i bygninger, hvilke er beskrevne i prEN 1253. Standarden giver definitioner, klasser, materialer, konstruktions- og prøvningskrav, mærkning og kvalitetskontrol for brønddæksler med karme.

Antal sider: 24

Udgivet: 1996-04-15

Godkendelsesdato: 1996-01-17

Tilbagetrækningsdato: 2015-08-27

Internationale relationer : EN 124:1994 IDT

ICS: 93.080.30 - Vejudstyr og installationer

Varenummer: 7096


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 165

Dansk udvalg

DS/S-315