DS/EN 12464-1 DK NA:2015 ( Tilbagetrukket )

Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til belysning for mennesker ved indendørs arbejdspladser, som skal opfylde visuel komfort og ydeevnekrav for personer med normal synskapacitet.
Alle almindelige synsopgaver er medtaget, inkl. DSE (Display Screen Equipment (skærmudstyr)). Denne europæiske standard angiver krav til belysningsløsninger for de fleste indendørs arbejdspladser og deres tilknyttede arealer med hensyn til mængde og kvalitet af belysning. Yderligere gives anbefalinger for god belysningspraksis.
Denne europæiske standard specificere ikke belysningskrav for sikkerhed og sundhed for mennesker i arbejdet og er ikke udarbejdet for anvendelse i Artikel 137 i EU traktaten, selv om krav til belysning, specificeret i denne standard, normalt opfylder sikkerhedskrav. Belysningskrav med hensyn til sikkerhed og sundhed for personer på arbejdspladsen kan være indeholdt i Direktiver baseret på Artikel 137 i EU- traktaten, i nationale lovgivninger i de medlemslande, der implementerer disse Direktiver eller i andre nationale lovgivninger i medlemslandene. Denne standard giver hverken specifikke løsninger eller begrænser designerens frihed til at udvikle nye teknikker eller begrænse brugen af nyt innovativt udstyr. Belysningen kan tilvejebringes ved dagslys, kunstig belysning eller og en kombination af begge.
Denne europæiske standard er ikke anvendelig for belysning af udendørs arbejdspladser og undergrundsminer eller nødbelysning. For udendørs arbejdspladser – se EN 12464-2 og for nødbelysning – se EN 1838 og EN 13032-3.

Antal sider: 5

Udgivet: 2015-06-12

Godkendelsesdato: 2015-03-26

Tilbagetrækningsdato: 2021-12-31

Internationale relationer :

ICS: 91.160.10 - Indvendig belysning

Varenummer: M296423


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 169
  • CEN/TC 169/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-061