DS/EN 12620 + A1:2008

Tilslag til beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer egenskaber af tilslagsmaterialer og filler fremkommet ved forarbejdning af både naturlige, fabrikerede og genbrugsmaterialer samt blandinger af disse til anvendelse i beton. Den dækker tilslag, der har en ovntørret partikeltæthed, der er større end 2,00 Mg/m³ (2.000 kg/m³) til al slags beton, inklusive beton i overensstemmelse med EN 206-1 og beton, der anvendes til veje og anden belægning samt anvendelse i færdigstøbte betonprodukter.


Antal sider: 60

Udgivet: 2008-08-18

Godkendelsesdato: 2008-05-09

Internationale relationer : EN 12620:2002+A1:2008 IDT

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M230327


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 154/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-328