DS/EN 1304:2005 ( Tilbagetrukket )

Tegltagsten og fittings - Produktdefinitioner og specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument specificerer krav til tegltagsten og fittings til tagdækning af sadeltag og til beklædning af lodrette vægge.

Dette dokument definerer minimumskrav til produkter.Antal sider: 32

Udgivet: 2005-12-19

Godkendelsesdato: 2005-11-24

Tilbagetrækningsdato: 2013-07-12

Internationale relationer : EN 1304:2005 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.060.20 - Tage 91.100.25 - Byggevarer af terracotta

Varenummer: 53498


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 128
  • CEN/TC 128/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-395