DS/EN 13108-2/AC:2008 ( Tilbagetrukket )

Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikationer - Del 2: Asfaltbeton til meget tynde lag


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 12

Udgivet: 2008-05-13

Godkendelsesdato: 2008-04-10

Tilbagetrækningsdato: 2016-07-13

Internationale relationer : EN 13108-2:2006/AC:2008 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M228608


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 227/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-347