DS/EN 13108-3/AC:2008 ( Tilbagetrukket )

Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikationer - Del 3: Pulverasfalt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav til blandinger indenfor blandingsgruppen pulverasfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer.
Standarden omhandler også udvælgelsen af delmaterialer og skal læses i sammenhæng med
EN 13108-20 and EN 13108-21.

Antal sider: 12

Udgivet: 2008-05-13

Godkendelsesdato: 2008-04-10

Tilbagetrækningsdato: 2016-07-21

Internationale relationer : EN 13108-3:2006/AC:2008 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M228609


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 227/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-347