DS/EN 13707 + A2:2009 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Forstærket tagpap - Definitioner og karakteristika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument angiver definitioner og karakteristika for fleksible membraner til fugtisolering til hvilket hensigten er tagbeklædning. Dette omhandler membraner brugt som stoplag, mellemliggende lag og underlag.


Antal sider: 36

Udgivet: 2009-10-12

Godkendelsesdato: 2009-08-11

Tilbagetrækningsdato: 2014-04-30

Internationale relationer : EN 13707:2004+A2:2009 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.060.20 - Tage 91.100.50 - Bindemidler. Fugemasser

Varenummer: M241829


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 254/SC 1/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-395