DS/EN 13715 + A1:2010 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Hjul - Hjulprofil


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard definerer hjulprofiler for hjul med en diameter større end eller lig med 330 mm, som anvendes på køretøjer på europæiske standardspor, med henblik på at opfylde krav til interoperabilitet. Profilerne gælder for nye hjul.


Antal sider: 32

Udgivet: 2011-01-21

Godkendelsesdato: 2010-11-17

Tilbagetrækningsdato: 2021-01-31

Internationale relationer : EN 13715:2006+A1:2010 IDT

ICS: 45.040 - Materialer og komponenter til jernbanebyggeri 45.060.01 - Rullende jernbanemateriel. Generelt

Varenummer: M251814


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 256/SC 2/WG 11

Dansk udvalg

DS/S-268