DS/EN 13967:2012 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Fugtisolerende plast- og gummimembraner, inklusive plast- og gummimembraner til kældertanke - Definitioner og karakteristika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument angiver definitioner og karakteristika for fleksibel plast-og gummimembraner, som er beregnet til at blive brugt som fugtisolering for bygninger, herunder kældertanke. Det præciserer de krav og prøvningsmetoder, og giver mulighed for vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene i denne standard


Antal sider: 36

Udgivet: 2012-06-29

Godkendelsesdato: 2012-06-20

Tilbagetrækningsdato: 2019-01-31

Internationale relationer : EN 13967:2012 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.50 - Bindemidler. Fugemasser 91.120.30 - Beskyttelse mod vandindtrængen

Varenummer: M256649


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 254/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-395