DS/EN 14904:2006 ( Tilbagetrukket )

Belægninger til sportsarealer - Specifikation af indendørsbelægninger til forskellig sportsanvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 28

Udgivet: 2006-07-27

Godkendelsesdato: 2006-05-05

Tilbagetrækningsdato: 2020-11-01

Internationale relationer : EN 14904:2006 IDT

ICS: 97.220.10 - Sportsfaciliteter

Varenummer: 54956


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 217/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-868