DS/EN 1501-3:2008 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 3: Renovationsvogne med læsning foran


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard omhandler de tekniske krav til minimering af farer som kan ske ved drift og vedligehold af renovationsvogne med læsning forfra, som listed i punkt 5, der benyttes til indsamling, transport og udledning af fast affald som tiltænkt af fabrikanten eller hans autoriserede repræsentant.

Antal sider: 68

Udgivet: 2008-06-06

Godkendelsesdato: 2008-04-24

Internationale relationer : EN 1501-3:2008 IDT

ICS: 43.160 - Køretøjer til specialformål

Varenummer: 55135

*Standarden er gældende til og med:: 31-03-2022


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 183/WG 2

Dansk udvalg

DS/V-001