DS/EN 1504-5:2007 ( Tilbagetrukket )

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 5: Betoninjektion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav og vurdering af overensstemmelse for identifikation, ydeevne (inklusive holdbarhedshensyn) og sikkerhed for injeceringsprodukter til reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner.


Antal sider: 76

Udgivet: 2007-12-02

Godkendelsesdato: 2007-08-22

Tilbagetrækningsdato: 2013-05-24

Internationale relationer : EN 1504-5:2004 IDT

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M224758


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104

Dansk udvalg

DS/S-328