DS/EN 15048-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer - Ikke-forspændt konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 1: Generelle krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 28

Udgivet: 2007-08-28

Godkendelsesdato: 2007-05-11

Tilbagetrækningsdato: 2016-11-23

Internationale relationer : EN 15048-1:2007 IDT

ICS: 21.060.01 - Befæstelseselementer. Generelt

Varenummer: 56514


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 185

Dansk udvalg

DS/S-1993