DS/EN 15316-2-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Varmesystemer i bygninger - Metode til beregning af varmesystemers energikrav og effektivitet - Del 2-1: Rumopvarmningssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Formålet med denne europæiske standard er at standardisere de krævede ind- og uddata og bereg-ningsmetodens sammenhæng (struktur) for at opnå en fælles europæisk beregningsmetode.

Den energimæssige ydeevne kan fastlægges enten ved angivelse af værdier af opvarmningssystemets effektivitet eller værdier af de forøgede rumtempera-turer på grund af opvarmningssystemets ineffektivi-tet.

Metoden er baseret på en analyse af følgende egenskaber for et rumopvarmningssystem inklusive styring:
- en ikke jævn varmefordeling i rum;
- varmegivere indbygget i bygningskonstruktionen;
- reguleringsnøjagtighed af den indendørs tempera-tur.

Opvarmningssystemets nødvendige energibehov er beregnet separat for termisk energi og elektrisk energi for at lette bestemmelsen af det samlede energibehov og efterfølgende det tilsvarende primæ-re energibehov i henhold til andre standarder

Antal sider: 44

Udgivet: 2008-03-07

Godkendelsesdato: 2007-11-30

Tilbagetrækningsdato: 2017-05-18

Internationale relationer : EN 15316-2-1:2007 IDT

ICS: 91.140.10 - Centralvarmeanlæg

Varenummer: M208676


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 228/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-316