DS/EN 16001:2009 ( Tilbagetrukket )

Energiledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne standard fastlægger krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem. Et sådant system tager hensyn til lovmæssige krav, som virksomheden skal overholde, og andre krav, som den har tilsluttet sig. Det giver virksomheden mulighed for at indføre en systematisk metode til løbende forbedring af energieffektiviteten.
Standarden fastlægger krav til løbende forbedring i form af mere effektiv og mere bæredygtig energiudnyttelse, uanset energitypen. Denne standard indeholder ikke specifikke kriterier for energipræstationen.
Denne standard gælder for alle virksomheder, der ønsker at sikre, at de overholder den erklærede energipolitik, og at bevise dette over for andre. Dette kan bekræftes ved hjælp af en egenvurdering og en egenerklæring af overensstemmelse eller ved at lade energiledelsessystemet certificere af en ekstern part.


Antal sider: 60

Udgivet: 2009-12-04

Godkendelsesdato: 2009-10-29

Tilbagetrækningsdato: 2011-12-17

Internationale relationer : EN 16001:2009 IDT

ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer 27.010 - Energi- og varmeoverføringsteknik. Generelt

Varenummer: M227210


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS F23

Dansk udvalg

DS/S-432