DS/EN 16128:2015

Øjenoptik - Referencemetode for prøvning af nikkelafgivelse fra brillestel og solbriller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

This European Standard specifies the reference method for the testing of spectacle frames, ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and face protection for nickel release.

The reference method supports the demonstration of conformity with the limit value for nickel release of 0,5 µg/cm2/week set forth by European Regulation.

The reference method involves the procedural steps shown in Figure 1 and described in Clause 4.

This document applies to those parts of metal spectacle frames and those metal parts of combination spectacle frames that are intended to come into direct and prolonged contact with the skin of the wearer. This document also applies to those relevant metal parts of ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and face protection.

NOTE – The reference method for articles apart from spectacle frames, ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and face protection is specified in EN 1811.


Antal sider: 37

Udgivet: 2015-12-10

Godkendelsesdato: 2015-11-11

Internationale relationer : EN 16128:2015 IDT

ICS: 11.040.70 - Øjenudstyr

Varenummer: M288592


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 170
  • CEN/TC 170/WG 8

Dansk udvalg

DS/V-001