DS/EN 16899:2016

Sports- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til parkourredskaber til brug hovedsageligt af unge (8 år – 18 år) og voksne. Denne europæiske standard anerkender, at parkourbevægelse bestemmes personligt af brugere, med kontrolleret fysisk bevægelse fra, til og gennem redskaber og konstruktioner; både de permanent installerede og de flytbare.
Kravene har til formål at beskytte brugere mod farer, som de måske ikke vil kunne forudse, når de benytter redskaber efter hensigten eller på en måde, som med rimelighed kan forudses.
Denne europæiske standard indeholder også krav til installation og vedligeholdelse af parkourredskaber, herunder areal, en højde, flow, placering og adskillelse fra øvrige faciliteter, herunder børns legepladser og spilarealer med flere anvendelser (frit tilgængelige multisportsredskaber).
NOTE Som anført ovenfor, gælder denne europæiske standard kun for parkourredskaber, installation og vedligeholdelse, men ikke for fx parkouraktiviteter.

Antal sider: 50

Udgivet: 2016-11-29

Godkendelsesdato: 2016-11-29

Internationale relationer : EN 16899:2016 IDT

ICS: 97.220.10 - Sportsfaciliteter

Varenummer: M298629


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 136
  • CEN/TC 136/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-230

Indgår i

Guides og vejledninger

  • DS-håndbog 198:2019
    Introduktion til parkour. Historien og træningen. Designet og sikkerheden. Standarden DS/EN 16899.