DS/EN 1837 + A1:2009 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Maskinsikkerhed - Maskiner med integreret belysning


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver parametre for indbyggede belysningssystemer, beregnet til belysning i og/eller på stationære og mobile maskiner for at muliggøre sikker brug og effektiv udførelse af visuelle opgaver indenfor og/eller på de områder, som maskinen skal udføre. Denne standard angiver ikke belysningssystemer, som er monteret på maskinen til specielle visuelle opgaver udenfor maskinen. Funktion og krav til disse systemer er angivet i den europæiske standard, som omhandler lys ved arbejdspladser. Denne standard er under udarbejdelse. Denne standard etablerer ikke yderligere krav til betjening af belysningssystemer: – under vanskelige betingelser (ekstreme miljømæssige forhold så som anvendelse i køleaggregater, ved høje temperaturer osv); – ved specielle forskrifter (fx i eksplosive atmosfærer); – hvor transmissionsgraden er reduceret pga miljømæssige forhold som røg, sprøjt osv.


Antal sider: 20

Udgivet: 2009-11-13

Godkendelsesdato: 2009-11-10

Internationale relationer : EN 1837:1999+A1:2009 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 91.160.10 - Indvendig belysning

Varenummer: M243073

*Standarden er gældende til og med:: 30-06-2021


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 169/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-061