DS/EN 1993-1-9 + AC:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-9: Udmattelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

EN 1993-1-9 indeholder metoder til vurdering af udmattelsesstyrken for elementer, forbindelser og samlinger, der påvirkes af udmattelseslast.
Disse metoder er afledt af udmattelsesprøvninger på store prøveemner, som omfatter virkninger af geometriske og konstruktionsmæssige imperfektioner ved materialeproduktion og udførelse (fx virkningerne af tolerancer og restspændinger fra svejsning).
Note 1 – For tolerancer se EN 1090. Valg af udførelsesstandard kan anføres i det nationale anneks, indtil EN 1090 bliver udgivet.
Note 2 – Det nationale anneks kan indeholde supplerende oplysninger om krav til inspektion under produktionen.
Reglerne gælder for konstruktioner, der er udført i overensstemmelse med EN 1990.
NOTE – Hvor det er relevant er tillægskrav anført i tabellerne over detaljekategorier.
Vurderingsmetoderne indeholdt i denne del gælder for alle typer konstruktionsstål, rustfrie stål og ubeskyttede korrosionstræge stål, undtagen i tilfælde hvor andet er angivet i tabellerne over detaljekategorier. Denne del gælder kun for materialer, der opfylder sejhedskravene i EN 1993-1-10.
Andre metoder til udmattelsesvurdering end R-N-metoden som fx kærvtøjningsmetoden eller brudmekaniske metoder er ikke dækket af denne del.
Andre behandlinger efter produktion end afspændingsglødningfor at forbedre udmattelsesstyrken er ikke dækket af denne del.
Udmattelsesstyrkerne anført i denne del gælder for konstruktioner, der påvirkes under almindelige atmosfæriske betingelser, har tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse og vedligeholdes regelmæssigt. Virkningen af korrosion forårsaget af havvand er ikke dækket. Beskadigelse af mikrostrukturen på grund af høj temperatur (> 150 °C) er ikke dækket.


Antal sider: 77

Udgivet: 2007-09-24

Godkendelsesdato: 2007-02-02

Internationale relationer : EN 1993-1-9:2005 IDT

ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter 91.070.30 - Eurocode 3 Stålkonstruktioner 91.080.10 - Metalkonstruktioner

Varenummer: M213879


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 250/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-1993