DS/EN 30-1-3/AC:2004 ( Tilbagetrukket )

Gaskomfurer til husholdningsbrug - Del 1-3: Sikkerhed - Komfurer med glas-keramisk plade


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer konstruktionen og ydevnekarakteristika samt krav og prøvningsmetoder for sikkerhed og mærkning af gaskomfurer til husholdningsbrug, der anvender brændbare gasser, defineret i DS/EN 30-1-1:1998 og DS/EN 30-1-1:1998/A1:1999, og som har en glas-keramisk plade, i teksten benævnt "komfurer". Standarden er tiltænkt anvendt i sammenhæng med DS/EN 30-1-1:1998 og DS/EN 30-1-1:1998/A1:1999 eller DS/EN 30-1-4:2002 og, hvor det synes belejligt, DS/EN 30-2-1:1999. Standarden dækker ikke alle specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for konvektionsovne og/eller grills. Standarden dækker komfurer og delkomponenter hertil, uanset om delkomponenterne er løse eller indgår i et enkelt komfur, selv hvis komfurets andre varmekomponenter anvender elektrisk energi (fx. gas-elektriske-komfurer). Standarden indeholder krav, der dækker den elektriske sikkerhed af udstyr, der indgår i komfuret og er tilsluttet gas. Standarden indeholder ikke krav, der dækker den elektriske sikker

Antal sider: 8

Godkendelsesdato: 2004-11-19

Tilbagetrækningsdato: 2007-05-11

Internationale relationer : EN 30-1-3:2003/AC:2004 IDT

ICS: 97.040.20 - Komfurer, arbejdsborde, ovne og lignende udstyr

Varenummer: 56841


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 49

Dansk udvalg

DS/S-245