DS/EN 308:1997

Varmevekslere. Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne for luft til luft- og røggasvarmegenvindingsanordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer metoder til anvendelse for laboratorieprøvning af luft-til-luft varmegenvindingsanordninger eller anordninger til varmegenvinding fra røggas fra opvarmningsudstyr i bygninger for at opnå sammenligningsdata (undtaget er udveksling mellem processer). Standarden angiver prøvningskrav og procedurer for udførelse af sådanne prøvninger og specificerer driftskriterier ved prøvninger for at verificere ydeevnedata opgivet af fabrikanten.

Under revision


Antal sider: 16

Udgivet: 1998-02-04

Godkendelsesdato: 1997-03-12

Internationale relationer : EN 308:1997 IDT

ICS: 27.060.30 - Kedler og varmevekslere

Varenummer: 30955


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 110

Dansk udvalg

DS/S-313