DS/EN 349 + A1:2010 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Minimumafstande til forebyggelse af legemsbeskadigelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Formålet med denne europæiske standard er at sætte brugeren (fx maskinkonstruktører, standardisører) i stand til at forhindre, at der skabes områder, hvor der er fare for klemning. Den specificerer minimumsåbninger i forhold til menneskets krop og kan anvendes, hvor denne metode giver tilstrækkelig sikkerhed. Denne europæiske standard omhandler kun den risiko, som fare for klemning frembyder, og kan ikke anvendes for andre farer, fx stød, overklipning, fare for at blive fanget.


Antal sider: 24

Udgivet: 2010-11-05

Godkendelsesdato: 2010-10-05

Tilbagetrækningsdato: 2019-09-30

Internationale relationer : EN 349:1993+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M251333


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-250