DS/EN 378-3:2016+A1:2020

Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 3: Installationssted og personbeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

Hvad handler DS/EN 378-3:2016+A1:2020 om? 

Standarden fastlægger kravene til sikkerheden for personer og genstande, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og fastlægger procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler.
Termen "kølesystem", der anvendes i denne Europæiske Standard, omfatter varmepumper.
Denne del 3 af den europæiske standard gælder for installationsstedet (anlægsområde og service) Den specificerer sikkerhedskrav til installationsstedet, som kan være nødvendige på grund af, men ikke direkte i forbindelse med, kølesystemet og de tilhørende hjælpekomponenter.

 

Hvad er dækket af denne standard? 

Denne standard gælder for:
a) stationære og mobile kølesystemer i alle størrelser med undtagelse af airconditionanlæg i køretøjer, som er dækket
af en specifik produktstandard, fx ISO 13043
b) sekundære køle- eller varmesystemer
c) placeringen af kølesystemerne
d) udskiftede dele og tilføjede komponenter efter vedtagelsen af denne standard, hvis de ikke er identiske i funktion og kapacitet.

 

Hvad er ændret siden sidste udgave? 

Dette dokument (EN 378-3:2016+A1:2020) er udarbejdet af teknisk komite CEN/TC 182, Refrigerating systems, safety and environmental requirements, hvis sekretariat varetages af DIN.
Dette dokument indeholder tillæg 1, der blev godkendt af CEN 17. august 2020.
Dette dokument erstatter EN 378-3:2016.
Begyndelsen og slutningen af tekst, der er indført i eller ændret ved tillæg, er fremhævet i teksten med symboler. 

De vigtigste ændringer i del 3 i forhold til den tidligere udgave er anført nedenfor:
– så vidt muligt harmonisering med ISO 5149:2014 og ISO 817:2014
– afklaring af, hvornår 'særlige maskinrum' bruges, og ændring af "separat kølemaskinrum"
– behandling af krav til 2L-kølemidler
– indføring af pkt. 6 yderligere foranstaltninger, som understøtter EN 378-1:2016+A1:2020, C.3
– ændring af kravene til sprinkleranlæg.


Beskrivelse

This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes procedures for the operation, maintenance and repair of refrigerating systems and the recovery of refrigerants.

The term “refrigerating system” used in this European Standard includes heat pumps.

This Part 3 of the European Standard is applicable to the installation site (plant space and services). It specifies requirements on the site for safety, which may be needed because of, but not directly connected with, the refrigerating system and its ancillary components.

This standard applies:

a) to refrigerating systems, stationary or mobile, of all sizes except to vehicle air conditioning systems covered by a specific product standard e.g. ISO 13043;

b) to secondary cooling or heating systems;

c) to the location of the refrigerating systems;

d) to replaced parts and added components after adoption of this standard if they are not identical in function and in the capacity.

Systems using refrigerants other than those listed in of !EN 378 1:2016+A1:2020", Annex E are not covered by this standard.

This standard does not apply to goods in storage.

This standard is not applicable to refrigerating systems which were manufactured before the date of its publication as a European Standard except for extensions and modifications to the system which were implemented after publication.

This standard is applicable to new refrigerating systems, extensions or modifications of already existing systems, and for existing stationary systems, being transferred to and operated on another site.

This standard also applies in the case of the conversion of a system for another refrigerant type, in which case conformity with the relevant clauses of parts 1 to 4 of the standard shall be assessed.


Antal sider: 27

Udgivet: 2020-11-03

Godkendelsesdato: 2020-11-02

Internationale relationer : EN 378-3:2016+A1:2020 IDT

ICS: 27.080 - Varmepumper 27.200 - Køleteknologi

Varenummer: M344314


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 182
  • CEN/TC 182/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-251

Indgår i