DS/EN 378-3:2016 ( Tilbagetrukket )

Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 3: Installationssted og personbeskyttelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne Europæiske Standard fastlægger kravene til sikkerheden for personer og genstande, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og fastlægger procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler.
Termen "kølesystem", der anvendes i denne Europæiske Standard, omfatter varmepumper.
Denne del 3 af den europæiske standard gælder for installationsstedet (anlægsområde og service) Den specificerer sikkerhedskrav til installationsstedet, som kan være nødvendige på grund af, men ikke direkte i forbindelse med, kølesystemet og de tilhørende hjælpekomponenter.
Denne standard gælder for:
a) stationære og mobile kølesystemer i alle størrelser med undtagelse af airconditionanlæg i køretøjer, som er dækket af en specifik produktstandard, fx ISO 13043
b) sekundære køle- eller varmesystemer
c) placeringen af kølesystemerne
d) udskiftede dele og tilføjede komponenter efter vedtagelsen af denne standard, hvis de ikke er identiske i funktion og kapacitet.
Systemer, der bruger andre kølemidler end dem, der er anført i anneks E i EN 378-1:2016, er ikke dækket af denne standard.
Denne standard gælder ikke for lagervarer.
Denne standard gælder ikke for kølesystemer, som blev fremstillet før datoen for dens udgivelse som Europæisk Standard, med undtagelse af udvidelser og ændringer af et system, som blev indført efter udgivelsen.
Denne standard gælder for nye kølesystemer, udvidelser eller ændringer af allerede eksisterende systemer samt for eksisterende stationære systemer, som flyttes til og betjenes et andet sted.
Denne standard gælder også i tilfælde af omlægning af et system til en anden type kølemiddel, i hvilket tilfælde overensstemmelse med de relevante punkter i del 1 til 4 af standarden skal tages i betragtning.


Antal sider: 27

Udgivet: 2016-12-07

Godkendelsesdato: 2016-12-05

Tilbagetrækningsdato: 2021-04-30

Internationale relationer : EN 378-3:2016 IDT

ICS: 27.080 - Varmepumper 27.200 - Køleteknologi

Varenummer: M279834


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 182
  • CEN/TC 182/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-251