DS/EN 507:2001 ( Tilbagetrukket )

Tagbeklædning af tyndplader - Specifikation for fuldt understøttede tagbeklædningsprodukter af aluminium


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til tagdækning til skråtage af aluminiumplader med eller uden yderligere organisk overfladebehandling. Standarden opstiller generelle karakteristikker, definitioner og mærkning af produkterne sammen med krav til de materialer, hvoraf produkterne kan fabrikeres. Kravene kan anvendes enten af fabrikanter for at sikre, at deres produkter er i overensstemmelse med kravene, eller af købere for at efterprøve, at produkterne imødekommer kravene før de afsendes fra fabrikken. Den angiver kravene til produkterne, som sætter dem i stand til at imødekomme alle normale servicebetingelser. Produkterne kan være præfabrikerede eller halvfabrikata samt plader, der tildannes på stedet. Standarden gælder for alle diskontinuerligt lagte og fuldt understøttede produkter af aluminiumplader. Den omhandler ikke krav til understøttende konstruktion, udførelse af tagsystem samt udførelse af samlinger og inddækninger. NOTE: Standarden omhandler dels flade produkter, dels profilerede (præfabrikerede) produkter. Krav til præfabrikerede, selvbærende tagprodukter er angivet i prEN 508-2.

Erstatter:


Antal sider: 12

Udgivet: 2002-01-10

Godkendelsesdato: 2001-09-21

Tilbagetrækningsdato: 2020-03-02

Internationale relationer : EN 507:1999 IDT

ICS: 91.060.20 - Tage

Varenummer: 48001


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 128

Dansk udvalg

DS/S-395