DS/EN 528:2008 (Gældende til og med: 30-09-2021)

Højlagre - Sikkerhed


Status:
Gældende til og med: 30-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard omhandler alle typer maskiner baseret på skinner, og som har løfteanordning og eventuelt har godshåndteringsanordninger på siden til lagring og genfinding af enhedslaster og/eller langt gods, såsom stang materiale og/eller til ordrer indsamling og lignende arbejde. Standarden omhandler også udstyr til skift mellem gangene. Styring af maskinerne varierer fra manuelt til fuldt automatisk.


Antal sider: 80

Udgivet: 2008-12-01

Godkendelsesdato: 2008-11-07

ICS: 53.080 - Oplagringsudstyr

Varenummer: M201037

*Standarden er gældende til og med:: 30-09-2021


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 149

Dansk udvalg

DS/V-001