DS/EN 54-2/A1:2007

Brandalarmsystemer - Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav, prøvningsmetoder og præstationskriterier for kontrol- og indikeringsudstyr (se pkt. B figur 1 i EN 54-1) til anvendelse i forbindelse med brandalarmering og brandalarmsystemer, der er installeret i bygninger.

Under revision


Antal sider: 44

Udgivet: 2007-02-26

Godkendelsesdato: 2007-01-08

Internationale relationer : EN 54-2:1997/A1:2006 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M215344


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-008