DS/EN 54-2+AC:2000

Brandalarmsystemer. Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav, prøvningsmetoder og præstationskriterier for kontrol- og indikeringsudstyr (se pkt. B på figur 1 i EN 54-1) til anvendelse i forbindelse med brandalarmering og brandalarmsystemer, der er installeret i bygninger.

Under revision


Antal sider: 68

Udgivet: 2000-03-08

Godkendelsesdato: 2000-01-21

Internationale relationer : EN 54-2:1997 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 40451


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008