DS/EN 54-3/A1:2002 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer - Del 3: Akustiske alarmgivere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for akustiske alarmgivere, der er fast installerede med henblik på akustisk brandalarm til de mennesker, der er i en bygning. Den dækker kun de anordninger, som drives ved fysisk elektrisk tilslutning til en ydre kilde, fx et brandalarmsystem. Denne standard specificerer akustiske brandalarmsudstyr til 2 typer omgivelser, type A: indendørs og type B: udendørs. Denne standard dækker ikke: a) højttaleranordninger til udsendelse af indtalte krisemeddelelser b) akustisk overvågningsalarmudstyr, fx inden for kontrol- og påvisningsudstyr.

Antal sider: 16

Udgivet: 2002-08-09

Godkendelsesdato: 2002-07-05

Tilbagetrækningsdato: 2016-05-01

Internationale relationer : EN 54-3:2001/A1:2002 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 48350


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008