DS/EN 54-3/A2:2006 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer – Del 3: Akustiske alarmgivere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for akustiske alarmgivere, fast installeret med henblik på akustisk brandalarm til de mennesker, der er i en bygning. Den dækker kun de anordninger, som drives ved fysisk elektrisk tilslutning til en ydre kilde som fx et brandalarmsystem. Denne standard specificerer akustiske brandalarmsudstyr til 2 typer omgivelser, type A indendørs og type B udendørs. Denne standard dækker ikke: a) højttaler-anordninger til udsendelse af indtalte krisemeddelelser; b) akustisk overvågningsalarmudstyr, fx indenfor kontrol og påvisningsudstyr.

Antal sider: 24

Udgivet: 2006-10-27

Godkendelsesdato: 2006-08-04

Tilbagetrækningsdato: 2016-05-01

Internationale relationer : EN 54-3:2001/A2:2006 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 56140


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-008