DS/EN 54-3:2003 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer - Del 3: Akustiske alarmgivere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for akustiske alarmgivere, der er fast installerede med henblik på akustisk brandalarm til de mennesker, der er i en bygning. Den dækker kun de anordninger, som drives ved fysisk elektrisk tilslutning til en ydre kilde, som fx et brandalarmsystem. Denne standard specificerer akustiske brandalarmsudstyr til 2 typer omgivelser, type A: indendørs og type B: udendørs. Denne standard dækker ikke: a) højttaleranordninger til udsendelse af indtalte krisemeddelelser b) akustisk overvågningsalarmudstyr, fx inden for kontrol og påvisningsudstyr.


Antal sider: 60

Udgivet: 2006-08-30

Godkendelsesdato: 2003-06-06

Tilbagetrækningsdato: 2016-05-01

Internationale relationer : EN 54-3:2001 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 52882


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-008