DS/EN 60079-10-1:2015 (Gældende til og med: 22-01-2024)

Eksplosive atmosfærer - Del 10-1: Klassifikation af områder - Eksplosive gasatmosfærer


Status:
Gældende til og med: 22-01-2024
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

Beskrivelse

Denne del af IEC 60079 vedrører klassifikation af områder, hvor der kan opstå risiko for brændbar gas eller damp, og kan da anvendes som grundlag for at underbygge korrekt valg og installation af materiel til anvendelse i farlige områder.
Den er beregnet til at blive anvendt, hvor der kan være en antændelsesrisiko som følge af tilstedeværelsen af brændbar gas eller damp, der er blandet med luft, men den gælder ikke for
a) miner, hvor der er mulighed for grubegas
b) bearbejdning og fremstilling af sprængstoffer
c) katastrofale svigt eller sjældne funktionsfejl, som ligger ud over det anormalitetsbegreb, der behandles i denne standard (se 3.7.3 og 3.7.4)
d) lokaler, der anvendes til medicinske formål
e) kommercielle og industrielle anvendelser, hvor der kun anvendes lavtryksbrændgas til apparater, fx til madlavning, vandopvarmning og lignende brug, hvor installationen er i overensstemmelse med relevante gasnormer
f) boliger
g) hvor der kan opstå en risiko som følge af tilstedeværelsen af brændbart støv eller brændbart svævestøv, men principperne kan anvendes ved vurdering af en hybrid blanding (se også IEC 60079-10-2).
NOTE – Anneks 1 indeholder supplerende vejledning om hybride blandinger.
Brændbare tåger kan opstå eller forekomme samtidig med brændbar damp. I så fald er det ikke sikkert, at det er hensigtsmæssigt at anvende oplysningerne i denne standard. Der kan også opstå brændbare tåger, når der under tryk frigives væsker, som normalt ikke betragtes som en risiko på grund af det høje flammepunkt. I disse tilfælde gælder klassifikationerne og oplysningerne i denne standard ikke. Anneks G indeholder oplysninger om brændbare tåger.
I denne standard er et område et tredimensionalt område eller rum.
Atmosfæriske forhold omfatter variationer over og under referenceniveauerne 101,3 kPa
(1 013 mbar) og 20 °C (293 K), forudsat at variationerne har ubetydelig virkning på de brændbare stoffers eksplosionsegenskaber.
I ethvert procesanlæg kan der uanset størrelsen være adskillige antændelseskilder ud over dem, der knytter sig til materiellet. Passende foranstaltninger vil være nødvendige for at opretholde sikkerheden i denne sammenhæng. Denne standard kan anvendes ved bedømmelsen af andre antændelseskilder.
Denne standard tager ikke højde for konsekvenserne af antændelse af en eksplosiv atmosfære.


Antal sider: 113

Udgivet: 2016-02-04

Godkendelsesdato: 2015-12-18

ICS: 29.260.20 - Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer

Varenummer: M288563

*Standarden er gældende til og med:: 22-01-2024


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 31
  • IEC/TC 31/SC 31J

Dansk udvalg

DS/S-531