DS/EN 61310-2:2008

Maskinsikkerhed - Visning, mærkning og betjening - Del 2: Krav til mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af IEC 1310 specificerer krav til mærkning af maskiner. Den giver generelle regler for identifikationsmærkning af maskiner, til sikker brug relateret til mekaniske og elektriske farer, og for at undgå farer, som opstår ved forkert tilslutning.


Antal sider: 24

Udgivet: 2008-03-29

Godkendelsesdato: 2008-02-28

Internationale relationer : EN 61310-2:2008 IDT IEC 61310-2:2007 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M215322


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X
  • IEC/TC 44

Dansk udvalg

DS/S-544