DS/EN 61439-1:2014

Lavspændingstavler - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

NOTE 1 I hele denne standard anvendes udtrykket TAVLE (se 3.1.1) om en lavspændingstavle.
Denne del af IEC 61439 fastlægger definitionerne og angiver arbejdsbetingelser, konstruktionskrav, tekniske egenskaber og verifikationskrav for lavspændingstavler.
Denne standard kan ikke anvendes alene til at specificere en TAVLE eller til at bestemme overensstemmelse.
TAVLER skal overholde de relevante dele af IEC 61439-serien; Del 2 og frem.
Denne standard gælder kun for lavspændingstavler (TAVLER), når det kræves i den relevante TAVLE-standard som angivet nedenfor:

– TAVLER, for hvilke mærkespændingen ikke overstiger 1 000 V for vekselstrøm eller 1 500 V for jævnstrøm;
– stationære eller flytbare TAVLER med eller uden kapsling;
– TAVLER beregnet til anvendelse i forbindelse med frembringelse, transmission, fordeling og omdannelse af elektrisk energi samt til styring af elektrisk energiforbrugende materiel;
– TAVLER beregnet til anvendelse under særlige brugsforhold, fx i skibe, i togvogne, forudsat at de relevante særlige krav er overholdt;
NOTE 2 Tillægskrav til TAVLER i skibe er indeholdt i IEC 60092-302.
– TAVLER beregnet til elektrisk materiel på maskiner, forudsat at de andre relevante særlige krav er overholdt.
NOTE 3 Tillægskrav til TAVLER, der udgør en del af en maskine er indeholdt i IEC 60204-serien

Denne standard gælder for alle TAVLER, uanset om de er konstrueret, fremstillet og verificeret som enkelteksemplarer eller er fuldt standardiserede og massefremstillet.
Fremstillingen og/eller samlingen kan være udført af andre end den oprindelige fabrikant (se 3.10.1).
Denne standard gælder ikke for individuelt udstyr og selvstændige komponenter, som fx motorværn, sikringsafbrydere, elektronisk materiel osv. som vil være i overensstemmelse med de relevante produktstandarder.


Antal sider: 300

Udgivet: 2014-08-28

Godkendelsesdato: 2014-01-02

Internationale relationer : EN 61439-1:2011 IDT IEC 61439-1:2011 IDT

ICS: 29.130.20 - Lavspændingskoblingsudstyr

Varenummer: M284735


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/SR 17D
  • IEC/TC 17/SC 17D

Dansk udvalg

DS/S-517/U-02

Indgår i