DS/EN 62061/AC:2012

Maskinsikkerhed - Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styresystemer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision


Antal sider: 8

Udgivet: 2012-01-22

Godkendelsesdato: 2012-01-12

Internationale relationer : EN 62061:2005/AC:2010 IDT

ICS: 29.020 - Elektroteknik generelt 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M260318


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X

Dansk udvalg

DS/S-544

Indgår i